Kesejahteraan Masyarakat Melalui Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi

(Community Wellness Through Information Communication Technology (ICT))Penggunaan ICT sudah menjadi lumrah dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Namun demikian, secara umumnya masyarakat tidak begitu memahami bagaimana ICT boleh dimanfaat untuk meningkatkan ekonomi. Justeru itu, warga Unit Informatik Kesihatan di Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM) telah mendekati masyarakat desa di sekitar Mukim Seterpa, Kota Bharu, Kelantan untuk berkongsi ilmu mengenai perkara ini.

Teruskan Membaca ->

Apa Itu Pusat Jalur Lebar Komuniti (PJLK)?


Pusat Jalur Lebar Komuniti BJIM-Seterpa bertempat di Perpustakaan Desa Pak Rahmat. PJLK ialah satu projek Universiti Sains Malaysia (USM) yang bertujuan membantu masyarakat desa memanfaatkan kemudahan Internet untuk tujuan berikut:

Teruskan Membaca ->


Ahli Pasukan Projek

Bil Nama Jawatan
1 Prof. Madya Dr. Sharifah Mastura Syed Mohamad Profesor Madya
2 Nor Azmi Zainal Pensyarah Kanan
3 Dr. Mohamed Saat Ismail Pensyarah Kanan
4 Mohd Darimi Yusoff Pegawai Teknologi Maklumat
5 Mohd Nazri Mat Husin Pegawai Teknologi Maklumat
6 Nareeman Shah Che Muhamad Pegawai Teknologi Maklumat
7 Zamilah Hussin Pegawai Teknologi Maklumat
8 Mohd Haffiz Faezal Ramli Pen. Pegawai Teknologi Maklumat
9 Mohd Hariri Hashim Pen. Pegawai Teknologi Maklumat
10 Roslena Abd Rashid Pen. Pegawai Teknologi Maklumat
11 Norma Abd Ghani Pen. Pegawai Pereka Grafik Kanan
12 Mohd Kamarul Zaman Ibrahim Pen. Pegawai Pereka Grafik
13 Nik Helmi Nik Ahmad Pereka Grafik
14 Wan Suhairi Wan Salleh Juruteknik
15 Rosli Mohd Nor JuruteknikUSM-SETERPA 2011